BibleSchoolResources.Net
Naaman is Healed

2 Kings 5


A G M N X P T R I D C S O O F
E L I S H A R G Y N Y E P S E
N I A T P A C O R M Y R S Q L
E I N H H N F E P U R V F K E
V N A E A R G T P H Q A I A A
S U A D H N H V F U E N O R R
Z Y R M E Z Y D O U G T B I S
I O R S A L E P R O S Y W V I
J L S I U A J Y N G O O Y E V
N E B R A L N P N V R H A R Z
M F G A J H N I Y S V D B P U
R B I V H F X D H A C U O J N
K A D Z D C M I H H L C U B N
B K U Y H Y P B V R V P V Z Z
S Y X A S U X M Z G C Q V C O

Find the words from the story of Naaman.

ARMY
CAPTAIN
DIP
DIRT
ELISHA
ISRAEL
   JORDAN
KING
LEPROSY
MESSENGER
NAAMAN
   PROPHET
RIVER
SERVANT
SYRIA
WORSHIP


Visit BibleSchoolResources.Net for more free Bible school materials.